Καλώς ήλθατε στoν ιστότοπο της ΑΝΑΜΕΤ

Η ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ, με έναρξη εργασιών το 1966, είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερεις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προμηθεύει με δευτερογενείς πρώτες ύλες βιομηχανικούς πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση που έχει αναπτύξει, επιτρέπουν στην ΑΝΑΜΕΤ να προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη διαχείριση αποβλήτων συμμορφούμενη πάντα προς το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας δραστηριοποίησης.

Η ΑΝΑΜΕΤ είναι πλήρως αδειοδοτημένη, συμβεβλημένη με τα επίσημα δίκτυα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποιημένη για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS.