Πολιτική Μηδενικής Ανοχής

Η ΑΝΑΜΕΤ ως εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο, δηλώνει την απόφασή της να συνεισφέρει με κάθε μέσο στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα του τμήματος της που συνιστά την Υποδομή της χώρας. Η εταιρεία επιθυμεί να διατηρήσει την άριστη φήμη της αλλά και να διασφαλίσει το προσωπικό της.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της, έχει υιοθετήσει - με αυστηρή εφαρμογή - Πολιτική Μηδενικής Ανοχής έναντι οποιουδήποτε προσπαθήσει να διακινήσει μέσω της εταιρείας υλικά που προέρχονται από κατάχρηση δημόσιας ή ιδιωτικής υποδομής και περιουσίας. Η ΑΝΑΜΕΤ ειδοποιεί ότι προτίθεται να ενημερώνει άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για οποιοδήποτε παραληφθέν υλικό θεωρήσει πιθανόν ύποπτης προέλευσης.

Η ΑΝΑΜΕΤ συνεργάζεται μόνο με εταιρείες και εμπόρους με κύριο αντικείμενο τη χονδρική εμπορία παλαιών μετάλλων και δεν αγοράζει υλικά προς ανακύκλωση από ιδιώτες (με εξαίρεση τα προερχόμενα σε εύλογη ποσότητα από οικιακή ανακαίνιση ή επαγγελματική απασχόληση).

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και Φορείς, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με σκοπό την άμεση πληροφόρηση για οποιοδήποτε συμβάν και τις τεχνικές προδιαγραφές του αναζητούμενου υλικού.

Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, ενημερώνει διαρκώς τους συνεργάτες της ανά την επικράτεια για το τι πρέπει να προσέχουν με σκοπό να καταστήσει τα προερχόμενα από κατάχρηση υλικά άνευ εμπορικής αξίας.

04/07/2011